ilmub alates 11.aprillist 1995.a.
Väljaandest

Pärnuski Ekspress on Pärnu venekeelne nädalaleht, mis ilmub alates 1995.a. aprillist. Lehe asutas pärast Eesti taasiseseisvumist rühm kohalikke entusiaste. Neil aastatel jäi linna elanike see osa, kelle kodune keel ei olnud eesti keel, arvestatavasse infonälga. Samas tahtsid inimesed teada, kuidas hankida pass või elamisluba, mida uut on nende asukohariigi õigusloomes, kodulinna elukorralduses jne. Sellest saigi ajend asutada ajaleht.

Algul ilmus leht must-valgena neljal küljel. Kui tegijate jõud hakkas aina enamatest teemadest üle käima, suurenes vastavalt ka lugejaskond. Nii muutus Pärnuski Ekspress aastatega nädalaleheks, mis on tänaseks saanud potentsiaalse lugejaskonna hõivamise poolest Eesti populaarseimaks väljaandeks.
 
POTENTSIAALSE LUGEJASKONNA HÕIVAMINE
Eesti venekeelsete ajalehtedega (protsentides)

2004.aasta suvel läks väljaande juhtimine üle äriühingule Media Group Tallinnas. Uuendati lehe disaini, loodi uus kujundusmudel. Toimetus kolis uude mugavasse kontorisse Pärnu kesklinnas, kus käepärast kaasaegne arvutitehnika. Pärnuski Ekspressiga asusid koostööd tegema tuntud autorid Tallinnast, Moskvast, Stockholmist. Käesoleval ajal on lehe üldmaht 24 lehekülge formaadis A3, lisaks telekava – samuti 24 lehekülge formaadis A4.

Pärnuski Ekspress on sõltumatu ajaleht, mis pürib reaalseks n.-ö neljanda võimu haruks oma piirkonnas. Väljaande sõltumatust kinnitab selline oluline asjaolu, et ühelgi Pärnu poliitika- või ärigrupil Pärnuski Ekspressi toimetuspoliitikale otsest mõju ei ole.

Käesoleval ajal on väljaande tiraaž 1800 eksemplari. Pärnus kuulub lehe lugejate ringi enam kui 5000 inimest. Tellijate arv kasvas 2005.aastal 2,7 korda. Pärnu Ekspressi loeb iga teine pärnakatest venekeelne pere. Suurt huvi näitavad nädalalehe vastu üles tellijad ka väljastpoolt Pärnut. Alates veebruarist 2005 on lehte hakatud ostma Valgas (Eesti) ja Valkas (Läti), kus seda müüakse koos kohaliku lisaga „Valga-Valka”. Nädalalehte saab lugeda ka sõites Tallinn-Moskva ja Moskva-Tallinn reisirongis.

Sealjuures tugineb lehe juhtkonna sihiseadmine sellele, et väljaanne säilitaks ka edaspidi respektaabli ja mõjuka ning keskväljaannetega julgesti rinda pistva Pärnu piirkondliku nädalalehe formaadi.

Seda, et väljaanne on pälvinud arvestatava hulga lugejate usalduse, on tähele pannud ja väärikalt hindama hakanud ka reklaamitellijad. Turustatistika tunnistab: avaldades reklaami Pärnuski Ekspressis, hõlmavad ärimehed auditooriumi, kelle summaarne ostujõud ületab 100 milj. eesti krooni aastas.

Väljaande reklaamitulud järjepidevalt kasvavad. 2004.aastal suurenesid need 64%.

Pärnuski Ekspress on Eesti Ajalehtede Liidu liige.

© Copyright Parnu Express 2007