ilmub alates 11.aprillist 1995.a.
Kontaktid

Pärnuski Ekspressi toimetus asub Pärnus Rüütli Ärikeskuse hoones.

Postiaadress:
Rüütli 14/Nikolai 7, 80010 Pärnu, Estonia.

Vastuvõtutoa tel.: +372 44 61620

Fax: +372 44 61621

Email: info@parnuexpress.ee

 

Põhitelefonide numbrid:
Peatoimetaja +372 44 61623
Reklaamiosakond +372 44 61620
Toimetusetuba
(ajakirjanikud)
+372 44 61625;
+372 44 61626
Lehe küljendamine +372 44 61624

 

Management

Igor Teterin, vastutav väljaandja

Peterburi Ülikooli vilistlane (1979) Igor Teterin on ligemale paarkümmend aastat töötanud ajalehtedes Molodjož Estonii, Komsomoskaja Pravda, Pravda ja Rossiiskaja Gazeta. On sadade lehe- ja ajakirjalugude ning mitme raamatu autor. Eesti Ajakirjanike Liidu liige alates 1977.aastast. Asunud juunis 2004 Pärnuski Ekspressi etteotsa, määrab ajalehe arengustrateegiat. Pooldab efektiivseid meedia-managemendi mudeleid, mille baasaluseks on paikkondlike auditooriumite maksimaalne hõivamine. Viimase kümne aasta kestel on ühendanud ajakirjanikutööd tegevusega mitmes ärivaldkonnas – tegelnud kirjastamise, IT arendamisega, aga ka investeeringutega USA väärtpaberiturul ning korporatiivjuhtimise ja äritegevuse turupositsioneerimisega. On tuntud kui naftaveoturu analüütik ja uurija. Armastab reisida ja pildistada.

Email: publisher@parnuexpress.ee

Georgi DEDOV, tegevjuht

Omab juristikutset. Lõpetas 1990.aastal NSVL Siseasjade Ministeeriumi Akadeemia jurisprudentsi erialal. On pühendanud 20 aastat tööle kriminaaljälituse suunal Pärnu õiguskaitseorganites – algul siseasjade osakonnas, seejärel politseiprefektuuris. Jätkas tööd eraettevõtluse erinevatel aladel. Aastatel 2002-2004 oli Pärnuski Ekspressi vastutav väljaandja. Omab erakordseid korraldajakogemusi, oskab leida ja innustada inimesi väljaande jooksvate ülesannete täitmisele. Iseloomult optimist, hea suhtleja, on usaldusväärne meeskonnatöös ja hindab isiklikku vastutust selles. On pälvinud suure austuse toimetuseliikmete hulgas. Ühendab nõudlikkust pideva hoolega tegijate motiveerituse eest.

Email: director@parnuexpress.ee

Tatjana POHHILINA, pearaamatupidaja

Lõpetas Moskva Pedagoogilise Ülikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse erialal. On 20 aastat töötanud ökonomisti ja pearaamatupidajana – põhiliselt meedia ja šõubisnisi alal. On omandanud kõrge professionaalsuse sellistel aladel, nagu kirjastustegevuse normatiivõigusliku baasi tundmine, majandusliku analüüsi koostamine, firma finants-management  reklaami osas jne. Töötab Pärnuski Ekspressis alates augustist 2004. Tänu kirjandus-, kunstiajaloo- ja psühholoogialembusele   on omandanud toimetusetiimis intellektuaali maine, kellelt saab kaasaegse kultuurlehe väljaandmisel alati head nõu. Rajanud kõrgel tasemel lehetegemise   finantskorralduse ning, täites raamatupidaja ülesandeid, pühendab ajalehele veelgi palju aega, tehes keeletoimetaja ja korrektori tööd.

Email: tp@parnuexpress.ee

Toimetus

Tatjana ILJINA, peatoimetaja

On lõpetanud Riia Polütehnilise Instituudi (1975) ning palju aastaid töötanud elektriinsenerina Läti ja Eesti ettevõtetes. 1986.aastal lõpetas Pärnu giidide kooli. Pärnuski Ekspressi tegemisele lõi kaasa alates 0-tsüklist, 11.aprillist 1995. Ühtaegu õppis LEX Ülikooli Kõrgemas Ajakirjanduskoolis, kus 1997.aastal sai ajakirjaniku diplomi. On avaldanud kirjutisi paljudes Eesti ajalehtedes. Aastatel 1999-2002 oli Pärnuski Ekspressi vastutav väljaandja. On kirjandusklassika suur austaja, peab selle lugemist elava kultuurkeele parimaks omandamisviisiks. Ajakirjanikuna eelistab paberile panna olukirjeldusi ja reisikirju.

Email: tatjana.iljina@parnuexpress.ee

Valeria MJASSOJEDOVA, uudistetalituse juht

Lõpetas 1999.aastal Tallinna Tehnikaülikooli, kus omandas turundusspetsialisti eriala. Ajalehele asus tegema kaastööd 2005.aastal. Tõstes pidevalt oma professionaalsust ja omandades praktilisi kogemusi, asus juba aasta hiljem ajalehe uudistetalituse etteotsa. Ise hindab Valeria oma tööd järgmiselt: “See on nii huvitav – pidevalt kohtuda erinevate inimestega ja kõike esimesena teada saada…” Lühikese ajaga on Valeria ohjanud saabuva info pulbitseva voolu, ilmutades hiilgavat intuitsiooni selekteerimaks uudiseid, mis lugejale huvi pakuvad, ning täiendades neid spetsialistide ja ametimeeste asjakohaste kommentaaridega. Heatahtlik ja sõbralik suhtumine inimestesse on aitadnud tal kiiresti sulanduda toimetuse koosseisu ning saada tiimi täisväärtuslikuks liikmeks.

Email: valeria@parnuexpress.ee

Dmitri NOVAŠEVSKI, spordikülje toimetaja

Töötab Pärnuski Ekspressis 1999.aastast. Tuli lehetööd tegema otse koolipingist. Ilma kogemuste ja erihariduseta, kuid innuka iseõppijana asus Dmitri asjatundjatest kolleegide käe all ajakirjandustarkusi omandama. Neli aastat lehetööd on andnud palju ajakirjanduslikke oskusi. Toimetuse arutluskoosolekutel spordikülg naljalt kriitikat ei kohta. Kolleegidel on alust arvata, et Dmitrist võib saada teokas ajakirjanik, kelle nimi ei jää tundmatuks ka väljaspool Pärnu linna.

Email: dmitry@parnuexpress.ee

Robert SOSAAR, fotoreporter

Tegeleb fotondusega poisipõlvest saati. Huviala on saanud ka kutsealaks. Lõpetas Tallinnas omaaegse tehnikakooli nr.2, kus sai piltnikupaberid. Tegi koostööd linna mitme fotoateljeega. Asus proovima kätt ja silma fotokunsti ja fotoreportaažide valdkonnas. Sai linna kultuuri- ja muude rahvarohkemate ürituste püsikülastajaks – ikka võttevalmis pildimasin käes. Pärnuski Ekspressile teeb kaastööd alates 1999.aastast. Loomult kunstiinimene, on Robert erakordselt kohusetruu ja täpne. On väga sihikindel kõigis oma ettevõtmistes, ka lehetöös. Nagu ehtne püstolreporter, on ta valmis päeval või ööl kihutama sündmuskohale ja täitma toimetuse ülesannet.

Email: photo@parnuexpress.ee

Väljalaskegrupp

Maija GORJACEVA, küljendus- ja väljalaskespetsialist

Juba lapsest saati on Maija tundnud endas tõmmet moe, elegantsi ja ilu poole. Nii läkski ta peale Jurmala Keskkooli lõpetamist Riia Kergetööstustehnikumi modelleerija-konstruktori erialale kätt proovima. Edasi õppis ta Riia Tehnilises Instituudis, mille lõpetas 1977.a rõivaste tehnoloogia erialal. Maija Gorjaceva töötas erinevates firmades Lätis, rõivaste modelleerijana. Täiendkoolitust on ta saanud ettevõtte juhtimise ja psühholoogia kursustel. Ajaleht „ Pärnuski Eksprss” kollektiivi tuli ta 2005.a. mais ja kiirelt ja edukalt omandas ta uue eriala. Maija on aktiivne, initsiatiivi jagub tal kõige jaoks- peale küljendamise on ta tegutsev ka ajalehe kaasautorina.

Email: info@parnuexpress.ee

Natalia DEDOVA, küljendus- ja väljalaskespetsialist

Natalia on erialalt ökonomist, lõpetas 2000.aastal Eesti-Ameerika Ärikolledži. Töötas rida aastaid mitmel pool ärialal, kuid ilmselt on noor daam loodud loominguliseks tööks. Mida ta on ka edukalt tõestanud alates 2003.aastast, töötades Pärnuski Ekspressis. Küljendussaladused omandas väga lühikese ajaga, tänu oskustele ja kaasasündinud ilumeelele teeb iga lehenumbri välisilme stiilseks ja elegantseks. On erakordselt töökas ja vastupidav, võib teha oma keerulist tööd ka kahe tööpäeva jagu järjest. Pühendab palju aega eneseharimisele. On pehme ja sõbraliku iseloomuga. On toimetusepere pesamuna.

Email: nataly@parnuexpress.ee

Aivar PÕLDME, reklaamiosakonna disainer

1977.a. lõpetas Vändra Keskkooli ja edasi on „eluülikool” andnud hea õppuse erinevatest elukutsetest. Ta on töötanud elektrikuna, fotokorrespondendina, insenerina, direktorina Pärnu Linna Kultuuri- ja Puhkepargis, ärimehena ja firma omanik. Oma tõelise kutsumuse leidis reklaaminduse alal, professionaalse disainerina. Vimased seitse aastat tegeleb arvutigraafikaga, mis tõi teda ka ajalehe „Pärnuski Ekspress” meeskonda. Aivar täidab edukalt meie reklaamide tellijate ka kõige keerulisemad soovid, kuna valdab vabalt arvutigraafikat. Vabal ajal meeldib tal kalal käia.

Email: info@parnuexpress.ee

Pjotr TŠASTIKOV, Pärnuski Ekspress vebmaster (administraator)

Omab erinevat tehnilist haridust, lõpetanud on ta Kišinjovi Elektromehaanika Tehnikumi (1979.a.) ja Leningradi Elektrotehnilise Instituudi (1987.a.) side erialal. Tal on kümne aastane töökogemus elektroonika insenerina ja 15-aastane kogemus arvuti ja infotehnoloogia alal. Pjotr on töötanud kompaniis ROSINKOM (Venemaa Ettevõtjate Palat Moskvas) , Ameerika investeerimiskompaniis Swiss Financikal Management ja firmas Thor United (New Yorgis). Ta on osa võtnud paljudest internetiprojektidest. Oma töös hindab kõige rohkem loomingulist vabadust, samas suhtub suure vastutustundega meeskonna töösse. Vaba aja veedab lugedes, looduses ja kõige sellega, mis pakub hingele kosutust.

Email: webmaster@parnuexpress.ee

Svetlana Kuznetsova, korrektor

Peale Pärnu 3.Keskkooli lõpetamist astus ta õppima Tartu Riiklikku Ülikooli, mille lõpetas 1982.a. omades filoloogi eriala. Peaaegu kümme aastat töötas pangas, kuid samuti omab töökogemust Pärnu erinevatest firmadest. 2005.a. otsustas alustada koostööd ajalehega „Pärnuski Ekspress”, kus ta kohe näitas end tõelise spetsialistina. Hea venekeele oskus ja nõudlikus ajakirjanikele esitatavate materjalide kohta aitas märgatavalt tõsta väljaande kultuuri. Svetlana valdab vabalt eesti ja inglise keelt. Ta on proovinud kätt ka ajalehe korrespondenina. Aktiivselt tegeleb enese täiendamisega. Huvitatud on ta arhitektuurist, klassikalisest muusikast, reisimisest ja lugemisest.

Email: info@parnuexpress.ee

Reklaamitalitus

Natalja IVANOVA, reklaamitalituse juht

Tallinna Tehnikaülikooli vilistlasena on Natalja asjatundja ärikorralduse erialal. Tuli Pärnuski Ekspressi toimetusse 2004.aasta suvel ning pani väga kiiresti käima hästitoimiva reklaamipinnamüügi. Iseloomult intelligentne, oskab töös olla energiline ja erakordselt täpne, puhkepausil aga kiiresti lõdvestuv ja elurõõmus. Tema head töö- ja suhtlemisomadused on meie reklaamipinna ostjatele meeldima hakanud – sellise spetsialistiga on hea ja lihtne koostööd teha. Natalja on võtnud südameasjaks, et klientide lehereklaam annaks mitte ainult lisa toimetuse rahakotile, vaid tagaks ennekõike praktilise efektiivsuse klientide jaoks.

Email: advert@parnuexpress.ee

Natalja ŠTRALER, reklaamiprojektide juht

Natalja lõpetas 1995.aastal Sõktõvkari Ülikooli ajaloo erialal. Töötas mitmes reklaami- ja vahendusagentuuris. Jõudnud järeldusele, et energiline ja piisavalt auahne inimene saab ennast realiseerida just siin, tuli oktoobris 2004 tööle Pärnuski Ekspressi. Kreatiivse mõtlemisstiili viljelejana nakatab pidevalt uute ideedega ka teisi. Samal ajal leiab, et reklaami alal peavad uued lähenemised sujuvalt kokku sulama klientide pragmaatiliste soovidega. Eelistab monoloogile dialoogi, otsuste vastuvõtmisel ärgitab konstruktiivseid ajurünnakuid. Lühidalt – Nataljaga kohtudes avastate nii asjatundja reklaami alal kui ka realistlikult mõtleva inimese. Ühes isikus.

Email: advert_n@parnuexpress.ee

© Copyright Parnu Express 2007